Wypadek w rolnictwie

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że poza osobami, które doznały wypadku ściśle w związku z pracą rolniczą, o odszkodowanie z odpowiedzialności cywilnej rolnika może starać się również każda inna osoba, która została poszkodowana na terenie dowolnego gospodarstwa rolnego, lub w związku z prowadzonym przez rolnika gospodarstwem.


Przykładowo, o odszkodowanie za wypadek w rolnictwie, może starać się m.in.:

- osoba poszkodowana, wykonująca pracę na rzecz rolnika, która doznała wypadku nie ze swojej wyłącznej winy

- osoba odwiedzająca rolnika w celach związanych z prowadzonym przez niego gospodarstwem rolnym, która np. na terenie podwórka potknie się o uszkodzoną wylewkę chodnika prowadzącą do domu/poślizgnie na nieodśnieżonym chodniku

- osoba, która przychodząc do rolnika w celach towarzyskich, potknie się na pozostawionym przez niego narzędziu rolniczym, czy wężu ogrodowym, służącym do podlewania upraw

- osoba, która przechodząc obok gospodarstwa rolnego, zostanie napadnięta przez zwierzę chodowane przez rolnika, w związku z posiadanym przez niego gospodarstwem

- dziecko rolnika, które bawiąc się na podwórku potknie się o nieuprzątnięte narzędzia rolnicze na jego terenie


Powyższe osoby będą mogły dochodzić odszkodowania z ubezpieczenia OC rolnika. Ubezpieczenie OC rolnika jest ubezpieczeniem obowiązkowym i praktycznie każdy rolnik ma je wykupione (choć mało który rolnik w ogóle o tym wie), wraz z ubezpieczeniem za budynki gospodarcze.

Osoba, która będzie się starała o odszkodowanie, nie musi być sama nigdzie ubezpieczona.


Innym i wg powszechnie panującej wiedzy, podstawowym źródłem, z którego dochodzi się odszkodowania za wypadki w rolnictwie jest jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej płacony przez KRUS, natomiast odszkodowanie z KRUS przysługuje wyłącznie osobom poszkodowanym bezpośrednio w związku z wykonywaną pracą rolniczą.


W przeciwieństwie do odszkodowań z KRUS, o odszkodowanie z OC rolnika, starać się może znacznie więcej osób, a same odszkodowania są znacznie wyższe!


Wykaz możliwych do dochodzenia świadczeń odszkodowawczych z OC rolnika, znajduje się tutaj