O kancelarii

Ogólnopolska Kancelaria Dochodzenia Odszkodowań pro juris została powołana do życia w marcu 2005 roku, w odpowiedzi na nieuczciwe praktyki towarzystw ubezpieczeniowych, w zakresie szybkości i wysokości przyznawanych kwot odszkodowań dla osób poszkodowanych w wypadkach. Na początku swojej działalność nastawieni byliśmy przede wszystkim na dochodzenie odszkodowań za wszelkie szkody osobowe powstałe w wypadkach komunikacyjnych na terenie Polski. 

Z czasem rozszerzyliśmy swoją działalność, nadal jednak specjalizując się przede wszystkim w dochodzeniu odszkodowań za wszelkie uszkodzenia ciała. Obecnie zajmujemy się odzyskiwaniem świadczeń odszkodowawczych nie tylko wynikających z wypadków komunikacyjnych ale również wszelkich wypadków losowych, takich jak wypadek w pracy, potknięcie lub poślizgnięcie na chodniku, zalanie gorącą kawą w restauracji, oraz wszelkich innych, których następstwem są obrażenia ciała.

Misją pro juris jest profesjonalna pomoc osobom poszkodowanym w zakresie uzyskiwania godziwych kwot zadośćuczynień i odszkodowań, adekwatnych do wielkości poniesionych szkód, w możliwie najkrótszych terminach.

Pełen zakres usług zostaw wskazany tutaj.