Postępowanie sądowe

W przypadku braku uzyskania najwyższych możliwych dla Poszkodowanego świadczeń na drodze polubownej, lub w sytuacji nieuprawnionej odmowy wypłaty odszkodowania, sprawa każdorazowo kierowana jest na drogę sądową. Sąd, do którego składany jest pozew, to sąd właściwy dla miejscowości zamieszkania Poszkodowanego.

Czas trwania postępowania sądowego uzależniony jest od dwóch czynników. Po pierwsze – od stopnia skomplikowania sprawy, a po drugie – od wielkości szkody i krzywdy, jakiej doznał Poszkodowany. Oznacza to, iż proces będzie tym dłuższy, im bardziej skomplikowana jest sprawa i im większej krzywdy doznał Poszkodowany.

Proces cywilny w którym całkowita odpowiedzialność sprawcy jest już ustalona, a Poszkodowany nie doznał rozległych obrażeń ciała, średnio trwa od 12 do 18 miesięcy.

Sprawa, w której okoliczności zdarzenia oraz stopień przyczynienia Poszkodowanego są proste do wykazania, a obrażenia ciała są znaczne (przynajmniej złamanie/złamania i/lub następstwa neurologiczne), będzie trwała średnio od 12-18 do 24-30 miesięcy.

Najbardziej czasochłonny będzie skomplikowany proces cywilny, podczas którego należy ustalić stopień odpowiedzialności sprawcy, zmniejszyć przyczynienie się poszkodowanego do szkody oraz dodatkowo, w którym wachlarz roszczeń jest najszerszy (w sytuacjach rozległych obrażeń ciała). Tutaj całe postępowanie będzie trwać średnio od 2-3 do nawet, w skrajnych przypadkach, 4 a nawet 5 lat. Wynika to z mnogości dowodów, jakie w tym czasie należy przeprowadzić, by uzyskać dla Poszkodowanego maksymalnie najwyższe świadczenia odszkodowawcze.

Oczywiście w każdej sprawie sądowej, na rzecz naszych Klientów dochodzone są również odsetki ustawowe, które, zwłaszcza w przypadku przedłużającego się postępowania sądowego, wydatnie podnoszą wypłacane dla Poszkodowanych kwoty.


Przykłady spraw prowadzonych dla naszych Klientów, również na drodze sądowej, opisaliśmy tutaj.