Asystent wyliczania odszkodowania

Specjalnie dla Państwa stworzyliśmy panel asystenta wyliczenia odszkodowania. Za jego pomocą można określić potencjalne świadczenia, w związku z doznaniem uszczerbku na zdrowiu.

W celu określenia właściwych kwot, należy nakierować kursor na fragment ciała, którego wyceny chcemy dokonać.

Asystent wyliczenia wielkości odszkodowania określa w przybliżeniu należne świadczenie w związku z doznanymi obrażeniami ciała, dochodzone z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy zdarzenia.


Głowa, wzrok i słuch

Uraz głowy ze wstrząśnieniem mózgu
od 3 000 do 30 000 zł,-
- w zależności od powikłań, skutków

Uraz głowy ze stłuczeniem mózgu
od 10 000 do 2 000 000 zł,-
- w zależności od powikłań, skutków

Padaczka pourazowa
od 30 000 do 500 000 zł,-
- w zależności od powikłań,
częstotliwości napadów, nasilenia napadów, zmian
charaterologicznych, zaburzeń psychicznych

Encefalopatie pourazowe
od 30 000 do 500 000 zł,-
-w zależności od rozmiaru,
zaburzeń charakterologicznych, zaburzeń zachowania
i emocji, możliwości samodzielnej egzystencji

Uszkodzenie wzroku
od 3 000 do 1 000 000 zł,-
- w zależności od wielkości utraty widzenia

Uszkodzenie słuchu
od 5 000 do 300 000 zł,-
- w zależności od wielkości utraty słuchu

Kręgosłup szyjny

Naciągnięcia, stłuczenia, lekkie skręcenia kręgosłupa w odcinku szyjnym
od 2 000 do 15 000 zł,-

Poważniejsze stłuczenia,skręcenia lub złamania kręgosłupa w odcinku szyjnym
od 15 000 do 200 000 zł,-
- w zależności od ograniczeń ruchomości i/lub zesztywnień

Nieznaczne uszkodzenie rdzenia kręgowego, w postaci zaburzeń czucia, zespołów
bólowych bez niedowładów lub z lekkimi niedowładami, w zależności
od stopnia od 50 000 do 150 000 zł,-

Znaczne uszkodzenie rdzenia kręgowego, na poziomie kręgosłupa szyjnego
od 500 000 do 2 000 000 zł,-
- w zależności od wielkości porażenia/niedowładu oraz urazów towarzyszących

Klatka piersiowa i odcinek piersiowy kręgosłupa

Złamanie żeber
od 5 000 do 100 000 zł,-
- w zależności od wielkości złamań, stopnia zrostu oraz utraty pojemności życiowej płuc

Złamanie mostka
od 3 000 do 30 000 zł,-

Uszkodzenie płuc i opłucnej
od 10 000 do 300 000 zł,-
- w zależności od stopnia niewydolności oddechowej

Uszkodzenie kręgosłupa w odcinku piersiowym
od 15 000 do 180 000 zł,-
- w zależności od ograniczeń ruchomości i;lub zesztywnień

Znaczne uszkodzenie rdzenia kręgowego na poziomie odcinka piersiowego
od 500 000 do 2 000 000 zł,-
- w zależności od wielkości porażenia/niedowładu oraz urazów towarzyszących

Nerwy obwodowe

Porażenia lub niedowłady nerwów obwodowych
od 1 000 do 300 000 zł,-
- w zależności od rodzaju nerwu, wielkości uszkodzeń i stopnia zaburzeń

Ramię i łokieć

Złamanie kości ramiennej
od 5 000 do 220 000 zł,-
- w zależności od powikłań,
ograniczeń ruchomości, zesztywnienia

Utrata kończyny w obrębie ramienia
od 130 000 do 400 000 zł,-

Uszkodzenie stawu łokciowego
od 5 000 do 200 000 zł,-
- w zależności od powikłań,
ograniczeń ruchomości, zesztywnienia

Uszkodzenia brzucha, miednicy i narządów moczowo – płciowych

Uszkodzenia żołądka, jelit i sieci
od 30 000 do 200 000 zł,-
- w zależności od zaburzeń przewodu pokarmowego, trawienia i odżywiania

Przetoki jelitowe, kałowe i odbyt sztuczny
a) jelita cienkiego od 70 000 do 300 000 zł,-
b) jelita grubego od 50 000 do 200 000 zł,-
- w zależności od stopnia zanieczyszczenia i zmian zapalnych tkanek otaczających przetokę

Całkowite uszkodzenie zwieracza odbytu
od 100 000 do 200 000 zł,-

Uszkodzenia narządów moczowo – płciowych
od 10 000 do 500 000 zł,-
- w zależności od charakterystyki doznanych obrażeń

Utrata śledziony
od 30 000 do 120 000 zł,-
- w zależności od zmian w obrazie krwi oraz zrostów otrzewniowych

Uszkodzenie cewki moczowej lub pęcherza
od 25 000 do 200 000 zł,-
- w zależności od zaburzeń w oddawaniu moczu, przewlekłych stanów zapalnych

Uszkodzenia wątroby, dróg żółciowych lub trzustki
od 15 000 do 250 000 zł,-
- w zależności od stopnia zaburzeń ich czynności

Nadgarstek i dłoń

Uszkodzenia nadgarstka (skręcenia, złamania, martwice)
od 3 000 do 150 000 zł,-
- w zależności od powikłań,
ograniczeń ruchomości, zesztywnienia

Złamania i zwichnięcia kości kciuka
od 3 000 do 80 000 zł,-
- w zależności od powikłań,
stopnia przemieszczeń, zniekształceń, ograniczeń ruchomości

Utrata ręki na poziomie nadgarstka
od 100 000 do 300 000 zł,-

Złamanie palców dłoni
od 2 000 do 20 000 zł,-
- w zależności od rodzaju złamania i ograniczeń funkcji

Staw biodrowy i miednica

Uszkodzenie stawu biodrowego
od 5 000 do 250 000 zł,-
- w zależności od powikłań

Złamanie miednicy
od 5 000 do 250 000 zł,-
- w zależności od rodzaju,
obszaru i charakteru złamania

Udo

Złamanie kości udowej
od 10 000 do 200 000 zł,-
- w zależności od powikłań,
zniekształceń, skrócenia, zaników mięśniowych, ograniczeń ruchomości

Utrata kończyny na poziomie uda
od 100 000 do 500 000 zł,-

Kolano

Uszkodzenia stawu kolanowego
od 1 000 do 100 000 zł,-
- w zależności od zesztywnienia, ograniczeń ruchomości, uszkodzeń więzadłowych,
torebkowych, łąkotek, mości tworzących staw kolanowy, itp.

Utrata kończyny na poziomie kolana
od 100 000 do 300 000 zł,-

Staw skokowy

Zwichnięcia, skręcenia, złamania stawu skokowego
od 1 000 do 120 000 zł,-
w zależności od zniekształceń, upośledzeniem funkcji,
powikłań, ograniczeń ruchomości, zesztywnienia

Twarz, mowa

Uszkodzenie nosa
od 1 000 do 100 000 zł,-
- w zależności od rozległości
uszkodzenia i stopnia zaburzeń w oddychaniu

Utrata zębów
od 1 000 do 5 000 zł,-
- za każdy ząb
(niezależnie od późniejszego oprotezowania lub zaimplantowania)

Ubytki języka
od 3 000 do 150 000 zł,-
- w zależności od rozmiaru
obrażenia oraz stopnia zaburzeń mowy i połykania

Zaburzenia mowy, tzw. afazje
od 20 000 do 300 000 zł,-
- w zależności od stopnia upośledzenia

Oszpecenia twarzy
od 1 000 do 300 000 zł,-
- w zależności od rozmiaru
oszpecenia i stopnia zaburzeń funkcji

Łopatka, obojczyk, bark

Złamanie łopatki
od 5 000 do 150 000 zł,-
- w zależności od ograniczeń ruchomości

Złamanie obojczyka
od 5 000 do 80 000 zł,-
- w zależności od ograniczeń ruchomości

Uszkodzenia barku (złamania, zwichnięcia)
od 5 000 do 150 000 zł,-
- w zależności od ograniczeń ruchomości, sprawności, zesztywnienia

Utrata kończyny w barku
od 200 000 do 500 000 zł,-

Niewielkie uszkodzenia i lekkie zmiany w stawie barkowym
od 3 000 do 15 000 zł,-
- w zależności od ograniczeń ruchomości stawu

Cięższe uszkodzenia i większe zmiany w stawie barkowym
od 10 000 do 100 000 zł,-
- w zależności od ograniczeń ruchomości stawu

Przedramię

Złamanie kości przedramienia
od 5 000 do 120 000 zł,-
- w zależności od powikłań,
ograniczeń ruchomości, zesztywniania

Utrata kończyny w obrębie przedramienia
od 100 000 do 300 000 zł,-

Stopa

Złamania kości piętowej
od 5 000 do 100 000 zł,-
- w zależności od przemieszczeń, zniekształceń,
zmian wtórnych, powikłań, zniekształceń, ograniczeń ruchomości
i zaburzeń czynnościowych

Złamania kości śródstopia
od 1 000 do 80 000 zł,-
- w zależności od charakteru złamania, zaburzeń czynnościowych,
powikłań, ograniczeń sprawności

Podudzie

Złamanie kości podudzia
od 10 000 do 200 000 zł,-
- w zależności od zniekształceń, skrócenia, zaników mięśniowych, ograniczeń ruchomości, itp.

Utrata kończyny na poziomie podudzia
od 120 000 do 300 000 zł,-

Kręgosłup lędźwiowy

Pourazowy zespół korzonkowy odcinka lędźwiowego
od 5 000 do 90 000 zł,-
- w zależności od stopnia i rodzaju zespołu bólowego, ograniczeń ruchomości i/lub zesztywnień

Znaczne uszkodzenie rdzenia kręgowego, na poziomie kręgosłupa lędźwiowego
od 500 000 do 2 000 000 zł,-
- w zależności od wielkości porażenia/niedowładu oraz urazów towarzyszących

Analizując powyższe, pamiętać należy, iż wielkość zadośćuczynienia zawsze będzie szła w parze z rozmiarem obrażeń ciała oraz skutków zdrowotnych. Oznacza to, iż zadośćuczynienie będzie tym większe, im większy będzie stopień wielkości uszczerbku na zdrowiu. 

Oczywiście nikomu nie życzymy otrzymania najwyższych z wymienionych powyżej kwot, gdyż oznaczać by to musiało, że skutki wypadku są ogromnie.

Niemniej jednak, jeżeli ktoś zostanie poszkodowany tak bardzo, dobrze będzie, jeśli będzie posiadał wiedzę w zakresie przysługujących mu kwot, zwłaszcza w kontekście tego, iż na rynku działa wiele firm, które uzyskują znacznie zaniżone i nie adekwatne do wysokości krzywdy, odszkodowania.