Błąd medyczny

Przy wykonywanych operacjach i zabiegach, pobycie w szpitalu czy wystawianiu diagnozy może zdarzyć się sytuacja, w której błąd lekarza skutkuje pogorszeniem stanu zdrowia, bądź wręcz wystąpieniem całkiem nowego schorzenia.

Dzięki analizie dokumentacji medycznej możliwe jest stwierdzenie, czy w procesie leczenia lub już po jego zakończeniu doszło do komplikacji zdrowotnych występujących na skutek niewłaściwie poprowadzonego postępowania.

Wykonana w ten sposób analiza, która potwierdzi wystąpienie błędu lekarskiego, lub zawienienia leżącego po stronie placówki medycznej prowadzącej leczenie, umożliwia skuteczne ubieganie się o należne z tego tytułu odszkodowanie i zadośćuczynienie.


Świadczenia, których można dochodzić w związku z powstaniem błędu medycznego i/lub zakażenia szpitalnego, zostały opisane tutaj- dla spowodowania uszczerbku na zdrowiu, oraz tutaj - dla błędów medycznych skutkujących zgonem osoby poszkodowanej.