Pełny zakres

Kancelaria pro juris zajmuje się dochodzeniem wszelkich roszczeń odszkodowawczych, wynikających z następujących zdarzeń:

 • wypadki komunikacyjne,

 • wypadki w pracy,

 • wypadki na gospodarstwach rolnych (niekoniecznie muszą być one związane z pracą rolnika)

 • wypadki na chodniku (poślizgnięcie/potknięcie)

 • wypadki dzieci w szkołach, na koloniach, itp.

 • wypadki na zorganizowanych imprezach

 • wypadki w miejscach użyteczności publicznej, w sklepach, restauracjach

 • wszelkie inne wypadki, do których doszło bez winy osoby poszkodowanej

a ponadto:

 • odszkodowania za błędy w sztuce lekarskiej

 • odszkodowania za zakażenia szpitalne (np. gronkowcem, żółtaczką, sepsą)

 • odszkodowania z własnych, dobrowolnych polis na życie i innych

 • odszkodowania z ZUS (odwołania od decyzji ZUS w sprawach jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy)

 • odszkodowania za szkody mieszkaniowe (np. zalane mieszkania, budynki)

 • odszkodowania za słupy telefoniczne, energetyczne, rury ciepłownicze leżące w obrębie nieruchomości

Roszczenia, jakich dochodzimy w poszczególnych zdarzeniach, opisane są w zakładce odszkodowania.


Koszty pomocy

Jedynym wynagrodzeniem pro juris jest określona wcześniej prowizja od już wygranego odszkodowania, dopiero po jego uzyskaniu. 

Oznacza to, iż zarówno wstępna porada, pomoc w skompletowaniu wszelkich niezbędnych dokumentów, jak i również kompleksowe poprowadzenie sprawy do czasu odzyskania odszkodowania odbywa się na nasz koszt.

Rozliczenie z Klientem odbywa się dopiero po uzyskaniu na Jego rzecz należnych świadczeń.