Obrażenia ciała

Katalog możliwych do dochodzenia roszczeń na rzecz osoby poszkodowanej w wyniku jakiegokolwiek wypadku, w którym doszło do obrażeń ciała bez winy samego poszkodowanego, jest bardzo szeroki.

Najczęstsze roszczenia, w przypadku uszkodzenia ciała, to:

  • zadośćuczynienie za krzywdę i cierpienie, pokrzyżowanie życiowych planów

  • zwrot kosztów pobytu w szpitalu, dojazdów najbliższej rodziny do szpitala

  • zwrot kosztów leczenia (prywatne wizyty, badania, dojazdy do placówek medycznych, koszty leków, koszty zaprotezowania, etc.)

  • zwrot kosztów rehabilitacji

  • zwrot kosztów nabycia uszkodzonych w wypadku rzeczy (odzież, okulary, telefon komórkowy, inne...)

  • rekompensatę utraconych w związku z wypadkiem dochodów, a w przypadku przeciwskazań lekarskich do powrotu do pracy stałą rentę z tego tytułu

  • rentę na zwiększone po wypadku potrzeby (czasową lub stałą), niezależną od renty z tytułu utraconych dochodów

  • inne świadczenia odszkodowawcze, uzależnione od specyfiki danej sprawy


Chcesz wyliczyć swoje potencjalne zadośćuczynienie? Skorzystaj z wirtualnego asystenta.