Pozostałe

Poza roszczeniami opisanymi na wcześniejszych stronach, pomagamy naszym Klientom w uzyskaniu również innych świadczeń odszkodowawczych, w szczególności są to:


  • odszkodowania z własnych, dobrowolnych polis na życie i innych

  • odszkodowania z ZUS (odwołania od decyzji ZUS w sprawach jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy)

  • odszkodowania za szkody mieszkaniowe (np. zalane mieszkania, budynki)

  • odszkodowania za słupy telefoniczne, energetyczne, rury ciepłownicze leżące w obrębie nieruchomości

oraz odszkodowania za zdarzenia takie jak:

  • wypadki dzieci w szkołach, na koloniach, itp.

  • wypadki na zorganizowanych imprezach

  • wypadki w miejscach użyteczności publicznej, w sklepach, restauracjach

  • wszelkie inne wypadki, do których doszło bez winy osoby poszkodowanej