Potrącenia pieszych

Jeśli zastanawiają się Państwo dlaczego dla spraw z potrąceniami pieszych, które przecież również należą do wypadków komunikacyjnych, utworzyliśmy oddzielną zakładkę, to już wyjaśniamy.

W przeciwieństwie do wypadków z udziałem dwóch pojazdów mechanicznych, w przypadku potrącenia przez samochód osoby pieszej (lub rowerzysty), odpowiedzialność odszkodowawcza kierowca samochodu znajduje się na znacznie wyższym rygorze odpowiedzialności, niż w przypadku stłuczki, przy niezmienionej zasadzie odpowiedzialności karnej.

W praktyce oznacza to, iż w wielu przypadkach, w których potrącony pieszy zostanie uznany przez policję/prokuraturę sprawcą zdarzenia, z punktu widzenia odpowiedzialności odszkodowawczej, nadal pozostaje poszkodowanym, któremu należy się odszkodowanie z ubezpieczenia OC pojazdu, który go potrącił!

O ile bowiem, w przypadku odpowiedzialności karnej, kierowca jest zwolniony z odpowiedzialności, jeśli postępowanie wykaże winę potrąconego pieszego, o tyle w odpowiedzialności cywilnej, kierowca ( a dokładniej - ubezpieczyciel w ramach pojazdu w ramach OC) będzie odpowiadał odszkodowawczo tak długo, jak nie wykaże, że nie miał żadnych szans na uniknięcie zdarzenia, co w praktyce, o ile poszkodowany nie wbiegnie wprost pod nadjeżdżający pojazd, jest niezwykle trudne.

Nadto, należy pamiętać, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, dziecko, które w czasie zdarzenia nie ukończyło 13 roku życia, nie ponosi winy za wyrządzoną szkodę, co w praktyce oznacza, iż dziecku, które w dacie wypadku miało mniej, niż 13 lat, odszkodowanie należy się zawsze!

Katalog najczęstszych roszczeń dostępnych osobom poszkodowanym został wskazany tutaj.