Terminy przedawnień

Kiedy można dochodzić odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej sprawcy zdarzenia?

Po jakim czasie od zdarzenia jest już za późno?

Jakie występują terminy przedawnień i od czego one zależą?


Terminy przedawnień, w których możemy skutecznie dochodzić należnego zadośćuczynienia i odszkodowania określa przepis art. 442[1] kodeksu cywilnego.

Ponieważ nie każdy jest prawnikiem i nie dla każdego czerpanie wiedzy wprost z przepisu prawnego jest proste i oczywiste, poniżej wskazujemy szczegółowe wyjaśnienie terminów przedawnienia, w praktyce.


Wypadki komunikacyjne.

Ciężkie obrażenia ciała (przynajmniej jedno złamanie, znacznie obrażenia neurologiczne lub wypadek śmiertelny) – przedawnienie wynosi 20 lat od daty zdarzenia, z datą zapadalności na ostatni dzień roku, w którym sprawa się przedawnia.


Lekkie obrażenia ciała (brak złamań, brak znacznych obrażeń neurologicznych) – przedawnienie wynosi 3 lata, z datą zapadalności na ostatni dzień roku, w którym sprawa się przedawnia.


Przykład:

Uczestniczyłem w wypadku komunikacyjnym, bez poważnych urazów ciała. Wypadek miał miejsce w dniu 15.01.2018r. Przedawnienie dla takich zdarzeń wynosi 3 lata. Termin przedawnienia zapada więc 31.12.2021r.


Wypadki w pracy i w rolnictwie.

Ciężkie obrażenia ciała, a przeciwko pracodawcy lub osobie odpowiedzialnej za zdarzenie toczyło się postępowanie karne, zakończone stwierdzeniem jego winy – przedawnienie wynosi 20 lat, z datą zapadalności na ostatni dzień roku, w którym sprawa się przedawnia.


Ciężkie obrażenia ciała, a przeciwko pracodawcy lub osobie odpowiedzialnej za zdarzenie nie toczyło się postępowanie karne lub nie została stwierdzona jego wina – przedawnienie wynosi 3 lata, z datą zapadalności na ostatni dzień roku, w którym sprawa się przedawnia


Lekkie obrażenia ciała – przedawnienie wynosi 3 lata, z datą zapadalności na ostatni dzień roku, w którym sprawa się przedawnia.


Przykład:

Miałem wypadek w pracy, z winy leżącej po stronie pracodawcy, w dniu 20.08.2019r. Przedawnienie wynosi 3 lat. A więc moje roszczenia przedawnią się w dacie 31.12.2022r.


Wypadki na chodniku (potknięcie/poślizgnięcie)

Niezależnie od rodzaju obrażeń ciała – przedawnienie wynosi 3 lata od dnia wypadku i od ustalenia osoby odpowiedzialnej za wypłatę odszkodowania, nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia wypadku, z datą zapadalności na ostatni dzień roku, w którym sprawa się przedawnia.


Przykład:

Potknąłem się na chodniku 10.05.2019r., w wyniku czego doznałem urazów ciała. Moje roszczenia przedawnią się w dacie 31.12.2022r.


Błąd medyczny

Jeśli przeciwko lekarzowi, który popełnił błąd medyczny toczyło się postępowanie karne i doszło do stwierdzenia jego winy – przedawnienie wynosi 20 lat, z datą zapadalności na ostatni dzień roku, w którym sprawa się przedawnia.


Jeśli przeciwko lekarzowi nie toczyło się postępowanie karne lub jeśli nie doszło do jego ukarania, przedawnienie wynosi 3 lata od momentu, w którym Poszkodowany dowiedział się, iż jest ofiarą błędu medycznego, ale nie później, niż 10 lat od samego zdarzenia, z datą zapadalności na ostatni dzień roku, w którym sprawa się przedawnia.

Przykład: Jan Kowalski miał operację wycięcia wyrostka robaczkowego. Operacja miała miejsce 10.12.2016r. Po jakimś czasie Jan Kowalski, zaniepokojony ciągłymi bólami w podbrzuszu, udał się do lekarza, który po zleceniu badań diagnostycznych stwierdził, iż przyczyną bólów jest zaszyty w miejscu wyrostka kawałek waty. Badanie diagnostyczne, które to ujawniło zostało wykonane 20.02.2017r. Termin przedawnienia roszczeń rozpoczyna się zatem dopiero w dniu 20.02.2017r., a roszczenia przedawnią się w dacie 31.12.2020r.


Ważna informacja

Bieg terminu przedawnienia i jego start "od nowa"" przerywają niektóre etapy postępowania przez Towarzystwem Ubezpieczeniowym oraz wszczęcie postępowania przed Sądem (w tym możliwe jest wszczęcie postępowania dedykowanego właśnie do celów zabezpieczenia terminu przedawnienia roszczeń).


Jeśli nadal nie jesteś pewny, czy Twoje roszczenia nie uległy przedawnieniu, napisz do nas.