Terminy przedawnień

Kiedy można dochodzić odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej sprawcy zdarzenia?

Po jakim czasie od zdarzenia jest już za późno?

Jakie występują terminy przedawnień i od czego one zależą?


Terminy przedawnień, w których możemy skutecznie dochodzić należnego zadośćuczynienia i odszkodowania określa przepis art. 442[1] kodeksu cywilnego.

Ponieważ nie każdy jest prawnikiem i nie dla każdego czerpanie wiedzy wprost z przepisu prawnego jest proste i oczywiste, poniżej wskazujemy szczegółowe wyjaśnienie terminów przedawnienia, w praktyce.


Wypadki komunikacyjne.

Ciężkie obrażenia ciała (przynajmniej jedno złamanie, znacznie obrażenia neurologiczne lub wypadek śmiertelny) – przedawnienie wynosi 20 lat od daty zdarzenia.

Lekkie obrażenia ciała (brak złamań, brak znacznych obrażeń neurologicznych) – przedawnienie wynosi 3 lata


Wypadki w pracy i w rolnictwie.

Ciężkie obrażenia ciała, a przeciwko pracodawcy lub osobie odpowiedzialnej za zdarzenie toczyło się postępowanie karne, zakończone stwierdzeniem jego winy – przedawnienie wynosi 20 lat.

Ciężkie obrażenia ciała, a przeciwko pracodawcy lub osobie odpowiedzialnej za zdarzenie nie toczyło się postępowanie karne lub nie została stwierdzona jego wina – przedawnienie wynosi 3 lata

Lekkie obrażenia ciała – przedawnienie wynosi 3 lata


Wypadki na chodniku (potknięcie/poślizgnięcie)

Niezależnie od rodzaju obrażeń ciała – przedawnienie wynosi 3 lata od dnia wypadku i od ustalenia osoby odpowiedzialnej za wypłatę odszkodowania, nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia wypadku.


Błąd medyczny

Jeśli przeciwko lekarzowi, który popełnił błąd medyczny toczyło się postępowanie karne i doszło do stwierdzenia jego winy – przedawnienie wynosi 20 lat.

Jeśli przeciwko lekarzowi nie toczyło się postępowanie karne lub jeśli nie doszło do jego ukarania, przedawnienie wynosi 3 lata od momentu, w którym Poszkodowany dowiedział się, iż jest ofiarą błędu medycznego, ale nie później, niż 10 lat od samego zdarzenia.

Przykład: Jan Kowalski miał operację wycięcia wyrostka robaczkowego. Operacja miała miejsce 10.01.2010r. Po jakimś czasie Jan Kowalski, zaniepokojony ciągłymi bólami w podbrzuszu, udał się do lekarza, który po zleceniu badań diagnostycznych stwierdził, iż przyczyną bólów jest zaszyty w miejscu wyrostka kawałek waty. Badanie diagnostyczne, które to ujawniło zostało wykonane 20.05.2010r. Termin przedawnienia roszczeń rozpoczyna się zatem dopiero w dniu 20.05.2010r.


Jeśli nadal nie jesteś pewny, czy Twoje roszczenia nie uległy przedawnieniu, napisz do nas.