Wartość i misja

Od samego początku naszego powstania, czyli od I kwartału 2005r., nasza Kancelaria poszła w kierunku jak najbardziej skutecznej pomocy osobom poszkodowanym i tym samym, uzyskiwania jak najwyższych możliwych kwot odszkodowań.

Konsekwentnie do tego, pro juris nie jest, nigdy nie było i nigdy nie będzie zainteresowane kończeniem spraw w drodze szybkich ugód, jak czyni wiele konkurencyjnych firm odszkodowawczych. Wszystkie nasze sprawy prowadzone są do samego końca, do czasu uzyskania jak najwyższego odszkodowania i zadośćuczynienia.

Ubezpieczyciel zaniża możliwe do odzyskania odszkodowanie na drodze polubownej? Skierujemy sprawę do Sądu, zabezpieczymy wszystkie roszczenia i będziemy walczyć o znacznie więcej, do samego końca.

Sąd wyda niekorzystny wyrok? Skierujemy sprawę do wyższej instancji i będziemy apelować. Z naszym zespołem doświadczonych i wyspecjalizowanych w procesach o odszkodowanie adwokatach i radcach prawnych, każde nasze działanie zmierza do tego, by nasi Klienci otrzymali jak najwięcej.

Misją pro juris jest profesjonalna obsługa i prawdziwa pomoc osobom poszkodowanym w uzyskiwaniu godziwych i jak najwyższych kwot zadośćuczynień i odszkodowań, adekwatnych do wielkości poniesionych szkód. Największą satysfakcję czerpiemy z każdej kolejnej sprawy doprowadzonej do samego końca, częstokroć znacznie podwyższając świadczenia uzyskiwane przez konkurencyjne firmy i kancelarie. Jesteśmy dumni, że dzięki temu możemy kształtować zupełnie nową jakość na rynku odszkodowań. 

Przykłady prowadzonych przez pro juris spraw, znajdziecie Państwo tutaj.