Dlaczego pro juris

Na rynku odszkodowań działa wiele firm zajmujących się pomocą poszkodowanym w wypadkach w dochodzeniu należnych im świadczeń odszkodowawczych. Nadal powstają kolejne, jak w każdej branży, jedne działają bardziej, a inne mniej profesjonalnie.

Dlaczego zatem spośród znacznej ilości firm i kancelarii działających w branży odszkodowań, osoby poszkodowane w wypadkach powinny zdecydować się na powierzenie swojej sprawy własnie pro juris?


Po pierwsze i najważniejsze:

Zawsze walczymy do końca!

Każdą sprawę traktujemy indywidualnie i z należytą uwagą. Dzięki temu wygrywamy dla naszych Klientów naprawdę godziwe kwoty odszkodowań. W każdym przypadku, jeśli decyzje Ubezpieczycieli nie są korzystne, natychmiast stanowczo reagujemy, docelowo walcząc o najwyższe możliwe kwoty!

Nigdy nie poprzestajemy na pierwszych wypłatach dokonywanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Zawsze walczymy do końca, zatrzymując się dopiero w momencie wywalczenia naszym Klientom najwyższego możliwego odszkodowania. 

W sytuacjach, gdy polubowne wypłaty ze strony Ubezpieczycieli są zaniżone w stosunku do faktycznego rozmiaru krzywdy naszych Klientów, każdorazowo sprawy kierowane są na drogę sądową, by egzekucję świadczeń dokończyć w procesie cywilnym.

W wielu takich przypadkach za naszych Klientów opłacamy wszelkie koszty sądowe.

Więcej o kierowaniu spraw do Sądu przeczytasz tutaj.


Po drugie:

Działamy szybko i sprawnie!

Monitujemy opóźnienia ze strony Towarzystw Ubezpieczeniowych, występując jednocześnie o należne odsetki ustawowe. W razie potrzeby, angażujemy w sprawy odpowiednie organa nadzoru ubezpieczeniowego. Wchodzimy w dialog nie tylko z likwidatorami danej sprawy, czy ich bezpośrednimi przełożonymi, ale również z dyrekcją danej instytucji. Wszelkie nasze działania każdorazowo zmierzają do tego, aby ubezpieczalnie sprawnie i profesjonalnie reagowały na roszczenia naszych Klientów.

Po trzecie:

Mamy ugruntowaną pozycję w firmach ubezpieczeniowych!

Wieloletnia obecność na rynku odszkodowań oraz profesjonalny i konsekwentny sposób działań i każdorazowa walka do samego końca spowodowały, iż jesteśmy rozpoznawalni i bardzo dobrze znani Towarzystwom Ubezpieczeniowym. Ubezpieczyciele znają już sposób naszego działania i adekwatnie do tego likwidują szkody w sposób sprawny.

Dzięki temu kwoty odszkodowań uzyskiwane dla Klientów pro juris są zdecydowanie wyższe. O przykładowych sprawach, które prowadziliśmy przeczytasz tutaj.


Po czwarte:

Wspomagamy naszych Klientów w walce do końca również finansowo!

Ponieważ nie każdy Poszkodowany może sobie pozwolić na samodzielne uiszczanie kosztów procesu, czy dłuższe oczekiwanie na zakończenie sprawy sądowej, stworzyliśmy dla naszych Klientów program wsparcia finansowego.

W jego ramach, pomagając Klientom Kancelarii w walce do końca o najwyższe możliwe odszkodowanie, możemy wziąć na siebie wszelkie niezbędne koszty procesu, ale również udzielić naszym Klientom zaliczek na poczet przyszłego odszkodowania jeszcze przed zakończeniem sprawy!


Po piąte:

Na bieżąco informujemy Klientów o postępach w sprawach i tworzymy z Nimi przyjazne i trwałe relacje.

Każdy z naszych Klientów ma możliwość bieżącego przeglądania postępów w swojej sprawie a ponadto specjalnie dla Nich mamy ogólnopolską infolinię i dedykowany specjalnie do zapytań o sprawy adres mailowy.

Ponieważ jesteśmy Kancelarią tworzoną z misją jak najwyższej pomocy osobom Poszkodowanym i wyłącznie w tym celu zostaliśmy powołani do życia, z naszymi Klientami tworzymy pozytywne i trwałe relacje, które procentują w czasie całego postępowania, ale i po jego zakończeniu.

I w końcu po szóste:

Nasi Klienci już wiedzą, że każdą sprawę prowadzimy w sposób profesjonalny i do samego końca.

Nasi Klienci w naturalny sposób polecają nas dalej.

To dzięki naszym Klientom istniejemy i możemy pomagać innym osobom nieszczęśliwie poszkodowanym w wypadkach.

Dlatego zadowolenie naszych Klientów jest dla nas absolutnym priorytetem!