Prawo

 • Poniżej zamieściliśmy obowiązujące akty prawne, niezbędne do profesjonalnej likwidacji każdej szkody.

  • Ustawa z dnia 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej - Dz. U. nr 124, poz. 1151 - pobierz

  • Ustawa z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiazkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - Dz. U. nr 124, poz. 1152 - pobierz

  • Ustawa z dnia 22.05.2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych - Dz. U. nr 124, poz. 1153 - pobierz

  • Ustawa z dnia 22.05.2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym - Dz. U. nr 124, poz. 1154 - pobierz

  • Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny - pobierz