Potknięcie/poślizgnięcie

Nierzadko zwykły spacer kończy się uszczerbkiem na zdrowiu, gdy na skutek potknięcia się na nierównym i uszkodzonym chodniku, bądź poślizgnięcia na nieodśnieżonej nawierzchni doznamy upadku. Czasami są to zwykłe skręcenia, ale wielokroć zdarza się, iż na skutek potknięcia, czy poślizgnięcia dochodzi do bardzo poważnych złamań!

W takich sytuacjach warto pamiętać, iż każdy chodnik ma swojego zarządcę czy właściciela, który ponosi pełną odpowiedzialność za jego właściwe utrzymanie, uprzatnięcie, czy – w warunkach zimowych – odśnieżenie i posypanie właściwą substancją antypoślizgową.
A zatem, jeśli do powstania uszczerbku na zdrowiu dojdzie wskutek niewłaściwego utrzymania chodnika przez jego właściciela lub zarządcę, winien on wypłacić osobie poszkodowanej należne jej odszkodowanie.


Jak w każdym innym przypadku, gdzie odszkodowania dochodzimy z tytułu OC sprawcy zdarzenia (którym tutaj jest zarządca chodnika, lub firma odśnieżająca), by ubiegać się o odszkodowanie, nie musimy być nigdzie ubezpieczeni.


Pełen wachlarz przysługujących świadczeń z tytułu OC zarządcy chodnika/firmy odśnieżającej, został opisany tutaj