Wypadek komunikacyjny

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej sprawcy zdarzenia należy się każdemu uczestnikowi wypadku komunikacyjnego, jedynie poza samym sprawcą wypadku.

Oznacza to, iż w przypadku wypadku autobusu, spowodowanego przez jego kierowcę, odszkodowanie będzie należało się wszystkim pasażerom.

Analogicznie w przypadku zdarzenia polegającego na zderzeniu się dwóch pojazdów, odszkodowanie należeć się będzie wszystkim uczestnikom wypadku, jedynie poza kierowcą, który był jego sprawcą.

Bardzo istotne jest to, iż nie ma żadnego znaczenia, czy poszkodowani posiadali jakiekolwiek ubezpieczenie własne, gdyż wszelkie świadczenia odszkodowawcze wypłacane jest z polisy odpowiedzialności cywilnej sprawcy zdarzenia (obowiązkowa polisa OC pojazdu). Warto wiedzieć, iż odszkodowania z polisy OC pojazdu sprawcy są najwyższymi dostępnymi z najszerszym katalogiem dostępnych roszczeń!

Co w sytuacji, jeśli sprawca wypadku nie posiadał wykupionej polisy OC pojazdu, lub zbiegł z miejsca zdarzenia? Dla Poszkodowanego niczego to nie zmienia, odszkodowanie w pełnej wysokości wypłaci specjalnie w tym celu działająca instytucja, tj. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Dla ustalenia możliwości dochodzenia odszkodowania nie ma również znaczenia stopień pokrewieństwa pomiędzy sprawcą a poszkodowanym. Jeśli np. do wypadku doprowadzi mąż/ojciec, a poszkodowanymi będą żona i dzieci, oni również są w pełni uprawnieni do uzyskania wszystkich należnych świadczeń.

Uwaga! Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku wypadków polegających na potrąceniach pieszych. W takich sytuacjach piesi w czasie postępowania karnego często uznawani są za sprawców wypadków, choć wiele razy zdarza się, że z punktu widzenia możliwości odszkodowawczych wcale nimi nie są! Więcej o tym piszemy tutaj.

Katalog najczęstszych roszczeń odszkodowawczych z OC sprawcy zdarzenia opisaliśmy tutaj.