Złamana noga, poprawka po konkurencji i ponad 80 000 zł,- dla Klientki pro juris

Dodano: 2018-01-24

Z dużą satysfakcją chcielibyśmy podzielić się z Państwem opisem kolejnej sprawy odszkodowawczej, którą mieliśmy przyjemność prowadzić. Satysfakcja jest tym większa, iż jest to jedna ze spraw poprawianych po innym pełnomocniku, tym razem kancelarii adwokackiej. Wypadek miał miejsce w tramwaju, którego motorniczy, zbliżając się do przystanku, zbyt gwałtownie zahamował, prowokując w ten sposób nagłe szarpnięcie pojazdu. Niestety, w wyniku szarpnięcia, jedna z pasażerek upadła i doznała złamania kości udowej. 

Początkowo Poszkodowana zleciła prowadzenie sprawy o odszkodowanie podmiotowi konkurencyjnemu, którego działania niestety nie przyniosły żadnego skutku. A to dlatego, iż przeciwnik wskazywał, że winę za wypadek w znacznej mierze ponosi sama Poszkodowana, która podróżując tramwajem, nie trzymała się poręczy lub uchwytów (...ponieważ, gdyby się trzymała, do wypadku w ogóle by nie doszło...)

Następnie Poszkodowana zwróciła się do naszej Kancelarii. Wzięliśmy się do pracy i uruchomiliśmy swoje działania. Po kilku tygodniach, jeszcze na drodze polubownej, przekonaliśmy przeciwnika o jego winie za zdarzenie, co już na tym etapie poskutkowało przyznaniem na rzecz naszej Klientki kwot przekraczających 20 000 zł,-. Jednocześnie płatnik odszkodowania, tj. Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które ubezpieczało w ramach OC przewoźnika miejskiego, zwrócił się z propozycją zakończenia sprawy ugodą. Na jej mocy Poszkodowana miałaby otrzymać jeszcze około 10 000 zł,- (łączne odszkodowanie miało wynieść 30 000 zł,-). Jednakże w ocenie pro juris taka ugoda niewystarczająco kompensowałaby szkodę i krzywdę, jakiej doznała nasza Klientka, a zatem propozycja ubezpieczyciela została przez nas odrzucona.

W konsekwencji sprawa trafiła do sądu. Proces trwał nieco ponad 2 lata. Na mocy wyroku na rzecz naszej Klientki zostały przyznane dodatkowe kwoty, przekraczające 60 000 zł,-, a zatem łącznie uzyskane na jej rzecz świadczenia wyniosły ponad 80 000 zł,-!


Podsumowując:

Wypadek w tramwaju, na skutek gwałtownego szarpnięcia wagonu.

Obrażenia ciała: złamana kość udowa.

Odszkodowanie uzyskane przez konkurencję: 0 zł,-

Odszkodowanie uzyskane przez pro juris: ponad 80 000 zł,- (po uprzednim odrzuceniu propozycji ugody na 30 000 zł,-)