Wypadek w wadliwej windzie i złamana ręka.

Dodano: 2018-01-18

Tak się składa, że opisywana dziś sprawa, jest kolejną poprawianą po konkurencyjnej kancelarii odszkodowawczej, jednej z tych, która nazywa siebie "liderem" w branży odszkodowań. Sprawa dotyczy starszej Pani, która wchodząc do windy... w szpitalu(!), nie zauważyła, iż ta stanęła niżej niż posadzka. Wykonując krok, stąpnęła, a dalej utraciła równowagę i upadła. W wyniku upadku Poszkodowana doznała złamania ręki na wysokości przedramienia.

Niedługo po wypadku, Poszkodowana zawarła umowę o dochodzenie odszkodowania z jedną z większych i bardziej znanych firm odszkodowawczych. Ta bezskutecznie prowadziła w jej imieniu postępowanie przez niemal 1,5 roku, nie wygrywając ani złotówki. Sprawa została
oficjalnie zakończona.

Kilka tygodni później sprawa została zlecona do prowadzenia naszej Kancelarii. Po zgromadzeniu pełnej wiedzy o działaniach naszego poprzednika, poznaniu motywów, jakimi kierował się przeciwnik, wydając kolejne odmowy, opracowaniu strategii postępowania, sprawie został nadany właściwy bieg. Po paru miesiącach, na rzecz naszej Klientki zostały wywalczone pierwsze kwoty, które przekroczyły 10 000 zł,-! Następnie nasz przeciwnik złożył propozycję zakończenia sprawy ugodą, chcąc wypłacić łącznie 25 000 zł,-. Propozycja została odrzucona, bo w naszej ocenie, była ona znacząco zaniżona i krzywdząca interesy naszej
Klientki.Sprawa została skierowana do Sądu, a potencjał w tej sprawie oceniamy na min. 50 000 zł,-. Dodatkowo zamierzamy ostro powalczyć o dożywotnią rentę dla Pani.

Na koniec ciekawostka. Firma, po której poprawiamy, wniosła roszczenia na poziomie.... niespełna 20 000 zł,-. A zatem całe szczęście dla Poszkodowanej, że poprzednicy nie poradzili sobie ze sprawą.


Podsumowując:


Wypadek w wadliwej windzie (obniżona podłoga)

Obrażenia ciała: złamanie kości promieniowej

Roszczenie firmy konkurencyjnej: niespełna 20 000 zł,-

Rezultat działania firmy konkurencyjnej: 0 zł,-

Wynik pro juris (etap polubowny): ponad 10 000 zł,-

Propozycja ugody ze strony przeciwnika: 25 000 zł,- (propozycja odrzucona)

Cel pro juris: co najmniej 50 000 zł,- oraz walka o dożywotnią rentę!