Wypadek komunikacyjny - II runda

Dodano: 2017-10-06

W marcu 2014r. doszło do potrącenia naszej późniejszej Klientki, pani Anny. Pani Anna przechodziła przez jezdnię (nie było pasów) i już z niej schodząc, została potrącona przez kierującą Daewoo Tico. W wyniku potrącenia, Poszkodowana doznała obrażeń ciała w postaci złamania kości ramienej i kości podudzia oraz 3 żeber. Na szczęście dla niej, pomimo słusznego wieku, wykurowała się naprawdę dobrze.

Sprawa została wniesiona do pro juris, a my rozpoczęliśmy dochodzenie odszkodowania. Przeciwnikiem było Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym sprawczyni zdarzenia wykupione miała OC pojazdu. Oczywiście od samego początku Ubezpieczyciel kwestionował okoliczności wypadku i winę kierującej, wskazując na winę naszej Klientki, która przechodziła przez jezdnię w miejscu niewyznaczonym.

W toku postępowania Towarzystwo Ubezpieczeniowe proponowało oczekiwanie na zakończenie postępowania karnego (co by trwało wiele miesięcy i byłoby niewłaściwe z punktu widzenia interesów Klientki). My konsekwentnie robiliśmy swoje, odrzucając te sugestie. W efekcie już po 2 miesiącach na rzecz Klientki uzyskaliśmy rozstrzygnięcie na etapie polubownym, na którym PZU wypłaciło blisko 30 000 zł,-. Następnie Ubezpieczyciel zaproponował podjęcie negocjacji ugodowych, które zostały przez nas odrzucone (po konsultacji z Klientką), gdyż proponowane kwoty nie zbliżały się nawet do potencjału sprawy.

W konsekwencji sprawa została pokierowana na drogę sądową. Jesteśmy już po wyroku I instancji, zgodnie z którym na rzecz naszej Klientki zostało wypłacone dodatkowo niemalże 100 000 zł,-, czyniąc dotychczasowe wypłaty na poziomie łącznym około 130 000 zł,-. Ale wcale na tym nie kończymy! Obecnie sprawa jest w apelacji i niezwłocznie po jej zakończeniu, opublikujemy treść rozstrzygnięcia.

Podsumowując:

Obrażenia ciała w postaci: złamanie kości ramiennej, podudzia i 3 żeber

Propozycja Ubezpieczyciela (wypłata polubowna): niespełna 30 000 zł,-

Wynik pro juris, po wyroku sądu I instancji: ok. 130 000 zł,-

Obecnie sprawa jest w apelacji.


Więcej o sprawach, które prowadziliśmy dla naszych Klientów, przeczytasz tutaj.