Walczymy o więcej po konkurencji. Ponad 200 000 zł odszkodowania z OC sprawcy wypadku dla poszkodowanego motocyklisty!

Dodano:2023-11-29

Każdy uczestnik ruchu drogowego zdaje sobie sprawę z tego, że kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania podczas prowadzenia pojazdu nie zawsze uchroni nas przed nagłym, losowym zdarzeniem, które powoduje liczne dla życia i zdrowia ludzkiego konsekwencje. W ten sposób powszechnie przyjęto próbę definiowania wypadku komunikacyjnego, przed którego dotkliwymi skutkami nie udało się ustrzec Panu Tomaszowi.


Wypadek z udziałem motocykla, jak z łatwością możemy sobie wyobrazić, najczęściej prowadzi do poważnego, częstokroć trwałego i nieodwracalnego uszczerbku na zdrowiu – zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Tak też się stało w przypadku naszego Klienta, który jesienną porą przemierzał ulice ulubionym pojazdem mechanicznym i w pewnym momencie został potrącony przez wyjeżdżający z drogi podporządkowanej samochód, którego kierowca zlekceważył podstawowe zasady ruchu drogowego i nie ustąpił pierwszeństwa. W obliczu wypadku, Pan Tomasz doznał obrażeń ciała w postaci złamania kręgosłupa szyjnego, żeber i kości kulszowej,


Motywowany chęcią uzyskania jak najwyższych świadczeń odszkodowawczych, których założeniem jest rekompensata bólu, cierpienia oraz negatywnych odczuć w sferze psychicznej, nasz Poszkodowany początkowo zgłosił się do konkurencji z prośbą o reprezentowanie go w walce o odszkodowanie. Ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu – ten pełnomocnik zakończył swoje postępowanie na poziomie 29 000 zł,-, przy czym należy podkreślić, iż taką właśnie kwotę - na ówczesnym etapie postępowania jako właściwą określił Ubezpieczyciel sprawcy wypadku. A więc zarówno ubezpieczyciel jak i pełnomocnik uznali, iż za tak rozległe obrażenia ciała właściwą kwotą odszkodowania będzie około 29 000 zł,-


W takim stanie rzeczy Pan Tomasz zgłosił swoją sprawę do nas celem jej analizy oraz podjęcia dalszych działań. Niezwłocznie podjęliśmy działania zmierzające do poprawy wyniku na rzecz Poszkodowanego, a tym samym polepszenia samopoczucia i nadziei na uzyskanie godziwej wypłaty należnych świadczeń. Już na początkowym etapie prowadzenia sprawy, w wyniku prowadzonego postępowania likwidacyjnego przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu, znacząco poprawiliśmy wynik po konkurencji – na tym etapie o dalsze 37 000 zł,-


Dla pro juris uzyskana suma nadal pozostawała w dysproporcji do oczekiwań. W celu dalszej walki o jak najwyższe odszkodowanie dla naszego Klienta – bez zbędnej zwłoki podjęliśmy decyzję o przekierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego. Aby nie obarczać Poszkodowanego ryzykiem finansowym, jak w większości tego typu spraw, na prośbę klienta koszty sądowe zaistniałe w związku z procesem zaliczkowo pokryła nasza kancelaria.


W wyniku procedury cywilnej, w toku której przeprowadziliśmy wszelkie niezbędne dowody na poparcie swoich twierdzeń, Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaciło ostatecznie świadczenie odszkodowawcze w wysokości aż 140 tys. zł! W rezultacie, po zsumowaniu kwot pieniężnych uzyskanych na etapie postępowania polubownego oraz postępowania sądowego, osiągnęliśmy wynik ponad sześciokrotnie wyższy niż poprzedni pełnomocnik w tej sprawie i niż kwota, którą pierwotnie ubezpieczyciel uznał jako właściwą.


Podsumowując:

Zdarzenie o charakterze: wypadek komunikacyjny (nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu), odszkodowanie dla kierowcy motocykla

Obrażenia ciała: złamanie kręgosłupa szyjnego, żeber i kości kulszowej

Odszkodowanie wypłaca: Ubezpieczyciel z OC sprawcy wypadku

Odszkodowanie uzyskane przez konkurencję: około 29 000 zł,-

Polubowna wypłata Ubezpieczyciela po przyjęciu sprawy przez pro juris: dodatkowo ponad 37 000 zł,-

W związku z zaniżonym w naszej ocenie odszkodowaniem sprawa trafia do sądu

Koszty procesu opłaca: pro juris

Wypłata po wyroku sądu: 140 000 zł,-!

Łączna wygrana klienta: około 206 000 zł,-, z czego ponad 177 000 zł,- to nasza poprawka po konkurencji


Jeżeli chcecie Państwo, aby i Wasza sprawa doprowadzona była do samego końca, bez żadnych kompromisów i ugód kierowanych w stronę Ubezpieczyciela, który winien wypłacić Państwu należne odszkodowanie, zapraszamy do skorzystania z oferty naszej Kancelarii.


Więcej o sprawach, które prowadziliśmy dla naszych Klientów przeczytasz tutaj.