Ponad 40 krotne podwyższenie kwoty uznanej przez Ubezpieczyciela dla Klientki pro juris!!!

Dodano: 2017-11-13

Kolejny raz z wielką przyjemnością informujemy o następnym spektakularnym wyniku Klientki Ogólnopolskiej Kancelarii Dochodzenia Odszkodowań pro juris, tym razem poszkodowanej w wyniku wypadku komunikacyjnego.

Do wypadku Poszkodowanej doszło na wyznaczonym przejściu dla pieszych. Na skutek potrącenia doznała ona złamania kości łonowej miednicy i ogólnych dotkliwych potłuczeń całego ciała. W konsekwencji wypadku pojawiła się u niej również rwa kulszowa. Ubezpieczyciel OC sprawcy wypadku, który wypłacał odszkodowanie uznał, iż rwa kulszowa nie ma charakteru pourazowego i odmówił włączenia tego następstwa jako konsekwencji wypadku. W efekcie dokonał wypłaty jedynie za stwierdzone złamanie kości łonowej, które z punktu widzenia zadośćuczynienia "wycenił" na 5 000 zł,-

Z powyższym rozstrzygnięciem nasza kancelaria nie mogła się zgodzić. Nie przystąpiliśmy również do negocjacji ugodowych, które - przy braku uznania przez Ubezpieczyciela, iż rwa kulszowa ma charakter pourazowy, byłyby dla Klientki niekorzystne.

Sprawa została pokierowana na drogę sądową.

Po długim i naprawdę trudnym procesie, ostatecznie udowodniliśmy, iż nasze roszczenia są w pełni uzasadnione, a polubowne decyzje zakładu ubezpieczeń były niewłaściwe i rażąco wręcz zaniżone. Na szczęście nasza Klientka, choć proces się przedłużał, cierpliwie czekała na jego zakończenie, ufając nam i podejmowanym przez nas czynnościom, do samego końca.

Efekt?

Na rzecz naszej Klientki wywalczone zostały dodatkowe świadczenia przekraczające 202 000 zł,- i dodatkowo 1800 zł,- dożywotniej miesięcznej renty!!! Czyli ponad 40 razy więcej, niż kwota zadośćuczynienia wypłacona przez Ubezpieczyciela dobrowolnie, na drodze polubownej. A to jeszcze nie koniec. W sprawie walczymy o dodatkowe 30 000 zł,-, w sądzie apelacyjnym.

Podsumowując:

Obrażenia ciała w postaci: złamania kości miednicy z porażeniem nerwu

Propozycja Ubezpieczyciela (zadośćuczynienie wypłacone polubownie): 5 000 zł,-

Wynik pro juris, po wyroku I instancji: ponad 202 000 zł,- oraz 1800 zł,- miesięcznej renty,

wypłacanej dożywotnio!

Obecnie sprawa jest w apelacji: cel pro juris - jeszcze ponad 40 000 zł,- !


Więcej o sprawach, które prowadziliśmy dla naszych Klientów, przeczytasz tutaj