Spektakularna poprawka po konkurencji, 15 - krotne podbicie wyniku i blisko 100 000 zł za złamaną nogę!

Dodano: 2018-05-11

Kolejny raz zostawiamy daleko w tyle naszą szanowną konkurencję. Sprawa dotyczy poszkodowanej, która w wyniku potrącenia przez przejeżdżający samochód doznała złamania kości piszczelowej w lewej nodze. Złamanie było dość skomplikowane, bo wieloodłamowe. Natomiast na szczęście ułożenie odłamów było na tyle korzystne, że noga nie wymagała operowania.

Niedługo po wypadku, u Poszkodowanej pojawił się przedstawiciel jednej z kancelarii odszkodowawczych, dość aktywnie działających na rynku odszkodowań. Poszkodowana powierzyła mu swoją sprawę do prowadzenia, a firma, którą ów przedstawiciel reprezentował przystąpiła do działań.

Prowadzenie sprawy zajęło blisko 2 lata. W tym czasie konkurencja uzyskała Poszkodowanej odszkodowanie w wysokości nieco ponad 7 000 zł,- Po uzyskaniu tej kwoty, konkurencja dokonała rozliczenia z Poszkodowaną i zamknęła swoje działania. Na szczęście w toku postępowania, towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy wypadku nie zaproponowało zakończenia sprawy ugodę, bo wówczas nie byłoby już czego poprawiać..

Po jakimś czasie Poszkodowana, zachęcona opinią jednego z naszych Klientów, złożyła nam sprawę do weryfikacji i ustalenia, czy jesteśmy w stanie jeszcze coś uzyskać. No cóż. Niemal w każdej sprawie, z poważnymi obrażeniami ciała (jak złamanie) jesteśmy w stanie podbić świadczenia uzyskane przez konkurencję. Warunkiem tego jest, iż w sprawie wcześniej nie została zawarta ugoda, lub nie został wydany wyrok sądu cywilnego. Tutaj taka sytuacja nie miała miejsca, a więc przystąpiliśmy do działań.

Przed skierowaniem sprawy do Sądu, wnieśliśmy nowe i doprecyzowaliśmy wniesione wcześniej przez poprzedników roszczenia, jednocześnie przedstawiając dowody na ich poparcie. Następnie sprawa została skierowana do Sądu, gdzie toczyła się w sądach II instancji. Z jakim skutkiem?

Łącznie za złamaną lewą kość piszczelową uzyskaliśmy Poszkodowanej dopłatę, do kwoty uzyskanej przez konkurencję, w wysokości, ok ... 99 300 zł,-!!!


Podsumowując:

Wypadek komunikacyjny, potrącenie na poboczu drogi.

Obrażenia ciała: złamanie kości piszczelowej lewej, bez operowania kończyny

Wynik konkurencji: nieco ponad 7 000 zł,-

Łączny wynik pro juris: 99 300 zł,-!!! (a zatem łączne odszkodowanie dla Poszkodowanej wyniosło ponad 106 000 zł,-!)


Więcej o sprawach, które prowadziliśmy dla naszych Klientów przeczytasz tutaj.