Poprawka po znanej konkurencji. Złamana noga.

Dodano: 2018-01-10

Kolejna poprawka, po aktywnej i "wielkiej" - biorąc pod uwagę liczbę agentów - firmie. Sprawa dotyczy mężczyzny potrąconego na przejściu dla pieszych, który w wyniku wypadku doznał złamania kości podudzia, na wysokości kości piszczelowej. Wypadek miał miejsce w 2013r.

Niedługo po zdarzeniu Poszkodowany zleca prowadzenie sprawy firmie konkurencyjnej. Pomimo, iż przedmiotowy wypadek kształtuje odpowiedzialność na zasadzie ryzyka i sprawa jest oczywista, Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w którym ubezpieczenie OC zawarte miał sprawca wypadku, odmawia wypłaty odszkodowania, zasłaniając się brakiem odpowiedzialności. Nasza konkurencja składa odwołanie i po kilku miesiącach uzyskuje na rzecz Poszkodowanego kwotę ... 6500 zł,- Pierwsze odwołanie od tej kwoty niczego nie zmienia, Ubezpieczyciel nie zmienia swojej decyzji. Drugie odwołanie nasza konkurencja złożyła ... uwaga... dopiero po niemal 2 latach! Co zrobiło Towarzystwo Ubezpieczeniowe? Nic. Nie dopłaciło ani złotówki, podtrzymując swoją dawną decyzję, po raz kolejny wskazując, że kwota 6500 zł,- była odpowiednia. W 2016 r. konkurencja zakończyła działanie.


Po paru miesiącach sprawa trafiła do naszej Kancelarii. Dysponując tymi samymi dokumentami, co nasz poprzednik, uruchomiliśmy postępowanie fakultatywne. Trwało ono niespełna 3 miesiące i zostało zakończone dopłatą ze strony Ubezpieczyciela kwoty 19 000 zł,- Po dalszych czynnościach, Ubezpieczyciel złożył propozycję zakończenia sprawy ugodą (dopłata do 30 000 zł,-), a ponieważ połowiczne rozwiązania nas nie interesują, propozycja została odrzucona, a sprawa skierowana do Sądu. Naszym celem jest co najmniej podwojenie wypłaconej do tej pory kwoty.


Podsumowując:


Wypadek na przejściu dla pieszych.

Obrażenia ciała w postaci: złamania kości piszczelowej.

Wynik uzyskany przez konkurencję: 6500 zł,-

Dotychczasowy wynik uzyskany przez pro juris: dodatkowo 19 000 zł,- (tj. podwyższenie do kwoty wypłaty łącznej ponad 25 000 zł,-)

Cel pro juris: co najmniej 50 000 zł,-!