Ponad 2.200.000 zł wsparcia dla naszych Klientów !!!

Dodano:2018-08-31

Sprawy Naszych Klientów są różne choć cel jest jeden - walka o jak najwyższe odszkodowanie i zadośćuczynienie. Należy jednak pamiętać, że często warunki, na jakich można zakończyć sprawy na etapie polubownym są w dużym stopniu niekorzystne. Z drugiej strony nasza Kancelaria, obierając za swój cel uzyskanie najwyższych możliwych świadczeń, w wielu przypadkach chce kierować sprawy na drogę sądową, chce walczyć do końca!

Jednocześnie, dla wielu osób sprawy sądowe są nadmiernym kosztem i zwyczajnie albo nie mogą, albo nie chcą sobie na niego pozwolić. Z doświadczenia wiemy, że takie osoby, jeśli są prowadzone przez kancelarie, które wsparcia, takiego jak my  nie udzielają, rezygnują ze skierowania sprawy do sądu i często kończą je niekorzystnymi ugodami. Tylko, że wtedy triumfatorem staje się przeciwnik, a nie poszkodowany ...

Na szczęście osoby, które zdecydowały powierzyć swoje sprawy pro juris są w dobrych rękach. Są w najlepszym miejscu, by uzyskać najwyższe możliwe świadczenia. Nasza Kancelaria udziela bowiem ustawicznego wsparcia finansowego na rzecz swoich Klientów. Szczycimy się tym, iż ogromna liczba spraw sądowych, które prowadzimy na rzecz Poszkodowanych, finansowana jest właśnie przez nas. Tym samym zdejmujemy z naszych Klientów obowiązek ponoszenia wysokich kosztów sądowych i razem walczymy o najwyższe możliwe odszkodowanie za krzywdy, jakie ponieśli.

Osobnym wsparciem, na które mogą liczyć Klienci pro juris, to zaliczki na poczet przyszłych odszkodowań. Tutaj również, w każdej sprawie, która spełnia podstawowe warunki, nasi Klienci są w dużo lepszej sytuacji, niż gdziekolwiek indziej.

Wartość wsparcia, jakie udzieliliśmy naszym Klientom na dzień formułowania niniejszego artykułu przekroczyła 2 200 000 zł,- (2,2 mln zł,-) i każdego dnia rośnie!

Cieszymy się, że wprowadzone przez nas rozwiązania spowodowały, że poszkodowani nie tracą nadziei, nie godzą się na połowiczne rozwiązania i kiepskie ugody i z coraz większym zaangażowaniem chcą walczyć o swoje. I słusznie, bo w imię czego ich pieniądze mają pozostać w kieszeni Ubezpieczycieli?!

 
Właśnie takie osiągnięcia, poza zdecydowanie najwyższymi odszkodowaniami, wyróżniają nas pośród konkurencyjnych firm i kancelarii. Staramy się traktować Was – czyli naszych Klientów z najwyższą troską.

Dziękujemy za zaufanie jakim obdarzyliście naszą Kancelarię.

Jesteśmy do Państwa usług.