Piesza potrącona na przejściu, złamanie obu piszczeli i 180 000 zł,- dla Klientki naszej Kancelarii

Dodano: 2018-03-13

Potrącenie pieszego jest jednym z najniebezpieczniejszych zdarzeń drogowych, często kończy się ono ponadprzeciętnie poważnymi obrażeniami ciała. Należy wiedzieć, że tak samo jak przy "tradycyjnym" wypadku komunikacyjnym, również tutaj poszkodowany ma prawo domagać się wysokiego odszkodowania z OC pojazdu sprawcy zdarzenia.

Jedną z osób potrąconych przez przejeżdżający pojazd jest pani Patrycja, Klientka naszej Kancelarii. Ta młoda dziewczyna w czasie przechodzenia przez jezdnię została potrącona przez nieostrożnego kierowcę. Na skutek wypadku Poszkodowana doznała złamania kłykci obu piszczeli. Zarówno lewa, jak i prawa noga była operowana, następnie Poszkodowana przeszła proces rehabilitacji i usprawniania, który na szczęście przebiegł bardzo pomyślnie. Obecnie stan Poszkodowanej jest na tyle dobry, że pozwala powoli zapominać jej o całym zdarzeniu.

Prowadzenie swojej sprawy o odszkodowanie Poszkodowana zleciła naszej Kancelarii, a my niezwłocznie wzięliśmy się do pracy - ruszyliśmy na walkę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, w którym sprawca wypadku zawarte miał ubezpieczenie OC. W toku postępowania polubownego nasz przeciwnik uznał, iż właściwą kwotą dla Poszkodowanej będzie nieco ponad 25 000 zł,- (wypłacone w II transzach). Jednocześnie Ubezpieczyciel, powołując się na zorganizowaną przez siebie komisję lekarską, na której badana była Poszkodowana, wskazał, iż taka kwota jest adekwatna do doznanego przez nią stopnia cierpień, zwłaszcza w sytuacji, że proces leczenia i rehabilitacji przebiegał bardzo sprawnie.

Innymi słowy, skoro Poszkodowana się świetnie wykurowała, a "trwały uszczerbek" z czasem przeminie, wyższe kwoty byłyby nienależne. Co ciekawe, pomimo takiej argumentacji. Ubezpieczyciel był otwarty na rozmowy o ugodowym zakończeniu postępowania.

Ale my, zważywszy na sposób prowadzenia postępowania polubownego przez naszego przeciwnika, zupełnie nie byliśmy na nie otwarci.

Sprawa została skierowana na drogę cywilną, a w czasie rzeczywiście trudnego procesu zaspokojone zostały wszystkie wnoszone przez nas wnioski dowodowe. Wyrok Sądu I instancji dał na rzecz naszej Klientki dodatkowe 89 000 zł,-, czyniąc dotychczasowe wypłaty na kwotę ponad 114 000 zł,-. W czasie formułowania niniejszego tekstu, sprawa oczekuje na rozstrzygnięcie przez Sąd Apelacyjny, w którym walczymy o dodatkowe ok. 70 000 zł,- !


Podsumowując:

Wypadek komunikacyjny: potrącenie pieszego

Odszkodowanie wypłacane z OC pojazdu sprawcy wypadku

Obrażenia ciała w postaci: złamanie kłykci kości piszczelowych lewej i prawej

Wynik pro juris  na etapie polubownym: ponad 25 000 zł,- i brak podjęcia negocjacji ugodowych na warunkach Ubezpieczyciela

Wynik pro juris na etapie sądowym (wyrok I instancji): dodatkowo 89 000 zł,-

Łączny wynik pro juris na rzecz Klientki: 114 000 zł,-

Obecnie sprawa jest w apelacji, cel pro juris: ponad 180 000 zł,-!!!


Więcej o sprawach, które prowadziliśmy dla naszych Klientów przeczytasz tutaj.