Niemal 10 000 zł,- za stłuczenie kręgosłupa szyjnego dla Klientki pro juris.

Dodano: 2017-12-06

Bohaterką naszej dzisiejszej sprawy jest dziewczyna poszkodowana w wypadku komunikacyjnym. Na szczęście obrażenia ciała były niewielkie, gdyż w wyniku zdarzenia doszło jedynie do stłuczenia kręgosłupa szyjnego i obyło się bez zmian pourazowych. Sprawa oczywiście była prowadzona z OC sprawcy zdarzenia.

Sprawę przyjęliśmy do prowadzenia jako druga kancelaria. Nasi poprzednicy nie uzyskali nawet złotówki, gdyż Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które miało wypłacić odszkodowanie po przeprowadzeniu komisji lekarskiej stwierdziło, iż Poszkodowanej w zasadzie nic się nie stało i nie wystąpił u niej żaden uszczerbek na zdrowiu. Komisja lekarska orzekła 0% uszczerbku. W związku z takim orzeczeniem Ubezpieczyciel wywodził, iż z uwagi na brak zmian pourazowych, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę nie należy się.

Nasi poprzednicy "kupili" tę argumentację i na tym zakończyli swoje postępowanie.

Działając w sprawie jako druga kancelaria, mieliśmy okazję do poprawki w kolejnej sprawie, gdzie inni nie dali sobie rady. Sprawa została skierowana do sądu, a podczas procesu wykazaliśmy, iż pomimo tego, że Poszkodowana nie doznała trwałych obrażeń ciała, to jednak doznana przez nią krzywda winna zostać zrekompensowana w formie zadośćuczynienia.

Po zakończonym postępowaniu odszkodowawczym, zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu, na rzecz Poszkodowanej uzyskaliśmy świadczenia w kwocie łącznej niemal 10 000 zł,-, tym samym poprawiając kolejną sprawę po konkurencji.

Podsumowując:

Obrażenia ciała w postaci: stłuczenia kręgosłupa szyjnego bez uchwytnych zmian pourazowych

Wynik konkurencji: 0 zł,-

Wynik pro juris: niemal 10 000 zł,-


Więcej o sprawach, które prowadziliśmy dla naszych Klientów, przeczytasz tutaj