50x więcej niż dawał Ubezpieczyciel! 250 000 zł i dożywotnia renta za złamanie kości miednicy dla potrąconej pieszej

Dodano:2024-05-15

Kolejny raz z wielką przyjemnością informujemy o świetnym rozstrzygnięciu w sprawie Klientki Ogólnopolskiej Kancelarii Dochodzenia Odszkodowańpro juris, poszkodowanej w wyniku wypadku komunikacyjnego.

Do wypadku poszkodowanej doszło na wyznaczonym przejściu dla pieszych. Na skutek potrącenia doznała ona złamania kości łonowej miednicy i ogólnych dotkliwych potłuczeń całego ciała. W konsekwencji wypadku pojawiła się u niej również rwa kulszowa. Ubezpieczyciel OC sprawcy wypadku, który wypłacał odszkodowanie, uznał, iż rwa kulszowa nie ma charakteru pourazowego i odmówił włączenia tego następstwa jako konsekwencji wypadku. W efekcie dokonał wypłaty jedynie za stwierdzone złamanie kości łonowej, które z punktu widzenia zadośćuczynienia "wycenił" na 5 000 zł,-.

Z powyższym rozstrzygnięciem nasza kancelaria nie mogła się zgodzić. Nie przystąpiliśmy również do negocjacji ugodowych, które - przy braku uznania przez Ubezpieczyciela, iż rwa kulszowa ma charakter pourazowy, byłyby dla Klientki niekorzystne.

Sprawa została pokierowana na drogę sądową.

Po długim i naprawdę trudnym procesie, ostatecznie udowodniliśmy, iż nasze roszczenia są w pełni uzasadnione, a polubowne decyzje zakładu ubezpieczeń były niewłaściwe i rażąco wręcz zaniżone. Na szczęście nasza Klientka, choć proces się przedłużał, cierpliwie czekała na jego zakończenie, ufając nam i podejmowanym przez nas czynnościom, do samego końca.

Efekt?

Na rzecz naszej Klientki wywalczone zostały dodatkowe świadczenia przekraczające 202 000 zł,- i dodatkowo 1800 zł,- dożywotniej miesięcznej renty!!! Czyli ponad 40 razy więcej, niż kwota zadośćuczynienia wypłacona przez Ubezpieczyciela dobrowolnie, na drodze polubownej.

Na tym nie koniec, w dalszej kolejności sprawa toczyła się w Sądzie Apelacyjnym. Dzięki rozstrzygnięciu Sądu Apelacyjnego, na rzecz Klientki przekazano dodatkowo niemal 50 000 zł,-, co spowodowało, iż łączna kwota wywalczonych świadczeń przekroczyła wartość zadośćuczynienia dobrowolnie uznaną przez Ubezpieczyciela ponad 50- krotnie!!!

Dodatkowo, zakładając, że Poszkodowana będzie pobierała rentę przez okres przynajmniej 30-40 lat, dodatkowe świadczenia, z tytułu wypłaconej renty wyniosą nie mniej, niż 650 000 zł,-.


Podsumowując:

Zdarzenie o charakterze: wypadek komunikacyjny (potrącenie na przejściu dla pieszych)

Obrażenia ciała: złamanie kości miednicy z porażeniem nerwu

Dobrowolna wypłata Ubezpieczyciela: 5 000 zł,-

Sprawę kierujemy do Sądu. 

Wypłata po wyroku I instancji: ponad 202 000 zł,- oraz 1800 zł,- miesięcznej renty, wypłacanej dożywotnio!

Wypłata po wyroku II instancji: ponad 250 000 zł,- i utrzymanie renty na poziomie ponad 1800 zł,- !

Łączna wygrana Klientki: ponad 250 000 zł,- oraz dożywotnia renta w kwocie ponad 1800 zł,- miesięcznie!!!


Więcej o sprawach, które prowadziliśmy dla naszych Klientów, przeczytasz tutaj.